Bờ-nốc bình dân

Giản dị như gió, nhẹ nhàng như mây…

Category Archives: Lịch Sử – Văn Hóa

Journey to the past by the train of movies

Liẹt kê ra đây những phim về lịch sử đã xem và dự định sẽ xem. Những phim đã gợi cho bản thân nhiều cảm hứng để tìm hiểu về hai đối tượng rất nham hiểm và ảnh hưởng dứt khoát đến thời niên thiếu của Tây Phương : Tôn Giáo (Cơ Đốc vs Hồi) và Thời Trung Cổ. Danh sách được liệt kê theo thứ tự thời gian của lịch sử mà phim đề cập

Read more of this post

Advertisements